Cennik

Opublikowano: 2022-02-14 13:35, Numer artykułu: 49684 , Autor: K.Ciężki
Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen produktów. W szczególności ceny mogą ulec zmianie na skutek zmiany cen surowców, wahań kursów walut, jak również wszelkich innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.