Kim jesteśmy - co robimy - misja

Opublikowano: 2022-02-14 13:09, Numer artykułu: 49682 , Autor: K.Ciężki

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy zatrudnia osoby niepełnosprawne, dając im szansę usamodzielnienia. Przygotowuje do życia w otwartym środowisku, uczestnictwa w życiu społecznym oraz przysposabia do pracy na otwartym i chronionym rynku pracy. Wytwory pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie nie stanowią wyłącznie korzyści materialnej lecz pozyskując nabywców utwierdzają ich w poczuciu własnej wartości, dając im zachętę do pełnienia ról społecznych. Czas pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie wynosi 4 godziny dziennie, pozostały czas pobytu przeznaczony jest na zajęcia rehabilitacyjne.

 

Działalność rehabilitacyjna Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy finansowana jest głównie ze środków PFRON za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego