Pożegnanie | podziękowanie | emerytura

Pan Stanisław Kuczyniecki przez 16 lat był dyrektorem Zakładu Aktywizacji Zawodowej. Praca z i dla osób z niepełnoprawnościami dawała mu przez lata najwięcej satysfakcji a współpraca z niepełnosprawnymi - a jak mawiał - ma również znaczący wpływ na opiekunów, bowiem „praca z niepełnosprawnymi przebudowuje wnętrze człowieka. Pracujemy w zespole w którym atmosfera jest taka jak w rodzinie. Wpływa na to, że inaczej patrzy się na życie oraz wszystko co nas otacza” - cyt. do wywiadu dla publicystyka.ngo.pl. Praca z Panem Kuczynieckim była dla nas zaszczytem i wyróżnieniem. Przez wiele długich lat był naszym przewodnikiem i przyjacielem, który całe swoje serce oddał Zakładowi Aktywności Zawodowej.

Czytaj więcej!

Cennik

Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen produktów. W szczególności ceny mogą ulec zmianie na skutek zmiany cen surowców, wahań kursów walut, jak również wszelkich innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

Czytaj więcej!


Kim jesteśmy - co robimy - misja

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy zatrudnia osoby niepełnosprawne, dając im szansę usamodzielnienia. Przygotowuje do życia w otwartym środowisku, uczestnictwa w życiu społecznym oraz przysposabia do pracy na otwartym i chronionym rynku pracy. Wytwory pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie nie stanowią wyłącznie korzyści materialnej lecz pozyskując nabywców utwierdzają ich w poczuciu własnej wartości, dając im zachętę do pełnienia ról społecznych. Czas pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie wynosi 4 godziny dziennie, pozostały czas pobytu przeznaczony jest na zajęcia rehabilitacyjne.

Działalność rehabilitacyjna
Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy finansowana jest głównie
ze środków PFRON za pośrednictwem
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czytaj więcej!