Otwarcie ZAZ
Uroczyste otwarcie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy